ราวตากผ้าสเตนเลส A1

ราวตากผ้าสเตนเลส A1

ราวตากผ้าสเตนเลส ขนาดกว้าง 82 X ยาว 150 X สูง 175 ซม.
ราคา 3,900 บาท

4 ราวบน โค้งมุม , 4 ราวล่าง โค้งมุม พร้อมล้อ เคลื่อนย้ายสะดวก
ถอด-ประกอบได้ ค่าจัดส่ง 500 บาท

 A1 ราวตากผ้าสแตนเลส
ราวตากผ้า A1 แพ็ครอส่ง
 A1 ราวตากผ้าสแตนเลส
ประกอบคานล่างเข้ากับขา 
 A1 ราวตากผ้าสแตนเลส
ประกอบราวล่างเข้ากับขา
 
ราวตากผ้าสเตนเลส A1
ประกอบขาบน
 
 
ประกอบราวบนเข้ากับขาบน
 
ราวตากผ้าสแตนเลส A1
ราวตากผ้าสเตนเลส A1

ราวตากผ้าสเตนเลส is01.net