ราวตากผ้าสเตนเลส A2

ราวตากผ้าสเตนเลส A2

ราวตากผ้าสแตนเลส ขนาดกว้าง 85 X ยาว 150 X สูง 172 ซม.
ราคา 3,800 บาท

4 ราวบน ต่อชน, 4 ราวล่าง โค้งมุม
พร้อมล้อ เคลื่อนย้ายสะดวก
ถอด-ประกอบได้ ค่าจัดส่ง 500 บาท

 A2 ราวตากผ้าสแตนเลส
ราวตากผ้า A2 แพ็ครอส่ง
 A2 ราวตากผ้าสแตนเลส
ประกอบคานและราวล่างเข้ากับขา 
 A2 ราวตากผ้าสแตนเลส
ประกอบราวบนเข้ากับขา
 

ราวตากผ้าแเตนเลส A2
 
A2 ราวตากผ้าสแตนเลส
ราวตากผ้าสแตนเลส A2
 
ราวตากผ้าสแตนเลส A2
ราวตากผ้าสเตนเลส A2

ราวตากผ้าสเตนเลส is01.net