ราวตากผ้าสเตนเลส B1


ราวตากผ้าสแตนเลส ขนาดกว้าง 100 X ยาว 150 X สูง 172 ซม.
ราคา 3,700 บาท
4 ราวบน ต่อชน, 4 ราวล่าง ต่อชน
พร้อมล้อ เคลื่อนย้ายสะดวก
ถอด-ประกอบได้ ค่าจัดส่ง 500 บาท

 A2 ราวตากผ้าสแตนเลส
ราวตากผ้า B1 แพ็ครอส่ง
 A2 ราวตากผ้าสแตนเลส
ประกอบคานล่างเข้ากับขา 
 A2 ราวตากผ้าสแตนเลส
ประกอบราวล่างเข้ากับขา
 
B1 ราวตากผ้าสแตนเลส
ประกอบราวบนเข้ากับขา
 
B1 ราวตากผ้าสแตนเลส

ราวตากผ้าสแตนเลส B1
 
B1 ราวตากผ้าสแตนเลส
ราวตากผ้าสเตนเลส B1

ราวตากผ้าสเตนเลส is01.net