ราวตากผ้าสเตนเลส B3


ราวตากผ้าสแตนเลส B3 ขนาดกว้าง 60 X ยาว 120 X สูง 172 ซม.
ราคา 3,200 บาท
3 ราวบน ต่อชน, 3 ราวล่าง ต่อชน
พร้อมล้อ เคลื่อนย้ายสะดวก
ถอด-ประกอบได้ ค่าจัดส่ง 500 บาท

 B3 ราวตากผ้าสแตนเลส
ราวตากผ้า B3 แพ็ครอส่ง
 B3 ราวตากผ้าสแตนเลส
ประกอบคานล่างเข้ากับขา 
 B3 ราวตากผ้าสแตนเลส
ประกอบราวล่างเข้ากับขา
 
B3 ราวตากผ้าสแตนเลส
ประกอบขาบนเข้ากับราวล่าง
 
B3 ราวตากผ้าสแตนเลส
ประกอบราวบนเข้ากับขา
 
B3 ราวตากผ้าสแตนเลส
ราวตากผ้าสเตนเลส B3

ราวตากผ้าสเตนเลส is01.net