ราวตากผ้าสเตนเลส C1

ราวตากผ้าสแตนเลส C1
ราวตากผ้าสแตนเลส C1 ขนาดกว้าง 85 X ยาว 120 X สูง 172 ซม.
ราคา 3,000 บาท
3 ราวบน ต่อชน, 3 ราวล่าง ต่อชน
พร้อมล้อ เคลื่อนย้ายสะดวก
ถอด-ประกอบได้ ค่าจัดส่ง 500 บาท

 C1 ราวตากผ้าสแตนเลส
ราวตากผ้า C1 แพ็ครอส่ง
 C1 ราวตากผ้าสแตนเลส
ประกอบคานล่างเข้ากับขา 
 C1 ราวตากผ้าสแตนเลส
ประกอบราวล่างเข้ากับขา
 
C1 ราวตากผ้าสแตนเลส
ประกอบราวบนเข้ากับขา
 
C1 ราวตากผ้าสแตนเลส
ราวตากผ้าสแตนเลส C1
 
C1 ราวตากผ้าสแตนเลส
ราวตากผ้าสเตนเลส C1

ราวตากผ้าสเตนเลส is01.net